What Exercise Can Burns The Most Belly Fat?

Why is sit-ups the most effective exercise for burn belly fat? This is because the sit-ups are highly targeted, can fully exercise the fat in the belly, and make the fat of the belly loose, but the movement must be standard, and the exercise should be moderate, otherwise the stomach may be sour the next day. Come. In addition to being a form of dance art, belly dance is often widely regarded as a fitness exercise. Belly dance can increase the strength of the abdominal muscles and the flexibility of the body. It can also burn a lot of excess fat. A belly dance lasting 60 minutes can burn 330 calories, which is one of the most effective exercises for burn belly fat.

Proč jsou sit-upy nejúčinnějšími cvičeními pro spalování tuku v břiše? To je způsobeno tím, že sit-up jsou vysoce cílené, mohou plně vykonávat břišní tuk a pustit břišní tuk, ale pohyb by měl být standardní a cvičení by mělo být mírné, jinak by žaludek mohl být kysele. další den. Přijít. Kromě toho, že se jedná o formu tanečního umění, je břišní tanec často považován za fitness cvičení. Břišní tanec může zvýšit sílu břišních svalů a pružnost těla. Může také spalovat velké množství přebytečného tuku. 60minutový břišní tanec může spálit 330 kalorií, což je jedno z nejúčinnějších cvičení pro spalování břišního tuku.

Ичи май өрттөлүшү керек натыйжалуу көнүгүүлөр эмне сит-ишканалар болуп саналат? Бул отурган кишилер экенин жогорку багытталаары улам эмес, толугу менен ич майын ашырат жана ичтин майын коё алат, бирок кыймыл-стандарт болушу керек жана аларды иш жүзүнө ашыруу орточо болушу керек, болбосо, ашказан болушу мүмкүн кычкыл. Эртеси күнү. Келгиле. Бий өнөрү бир түрү болуу менен бирге, курсак бийи көп дене-тарбия көнүгүү катары кабыл алынат. Курсак бийи карын булчуң күчүн жана дене ийкемдүүлүгүн жогорулатууга болот. Ошондой эле ашыкча май көп өчүрө аласыз. 60 мүнөт узактыгы бир курсак бийи ич май өрттөлүшү керек абдан натыйжалуу көнүгүүлөр бири 330 калория, өчүрө аласыз.