How To Lose Belly Fat, Weight Loss Actions Before Sleep

First of all, how to quickly lose belly fat, we must adjust the diet, stop eating too much greasy and rich food, eat more vegetables and fruits, remember the secret of eating less, that is, let yourself be a little taboo, change the amount of food it will affect the size of the stomach, eat less every meal, can make your stomach gradually smaller, naturally can do it. The effect of lose belly fat. Sit on your back, bend your legs 90 degrees, hold your knees with your hands, stretch your arms, tighten your feet, and tighten your neck. The arms and legs are stretched outwards as far as possible, with the legs stretched together, the arms stretched into a figure of eight, and the buttocks kept tense for 30 seconds.

How To Lose Belly

As earste, hoe snel gewicht te ferliezen, moatte wy ús dieet oanpasse, stopje mei te folle fet en ryk iten, mear grienten en fruit ite, ûnthâlde it geheim om minder te iten, dat is, lit josels in bytsje ferbiede, de hoemannichte iten feroarje, dit sil de grutte fan ‘e mage beynfloedzje, minder iten by elke miel, kin jo mage stadichoan lytser meitsje, natuerlik kin it dwaan. It effekt fan ferlieze gewicht. Sit op jo rêch, bûge jo skonken 90 graden, hâld jo knibbels mei jo hannen, ferlingje jo earms, lûke jo skonken omheech en draai jo nekke. De earms en skonken wurde sa fier mooglik nei bûten útwreide, de skonken wurde tegearre útwreide, de earms wurde ferlingd yn in figuer acht, en de billen binne 30 sekonden strak.

Antaŭ ĉio, kiel perdi pezon rapide, ni devas ĝustigi nian dieton, ĉesi manĝi tro multe da grasaj kaj riĉaj manĝaĵoj, manĝi pli da legomoj kaj fruktoj, memoru la sekreton manĝi malpli, tio estas, permesi vin malpermesi iom, ŝanĝi la kvanton da manĝaĵo, ĉi tio influos la grandecon de la stomako, malpli manĝi ĉe ĉiu manĝo, povas fari vian stomakon iom post iom pli malgranda, nature, povas fari ĝin. La efiko perdi pezon. Sidiĝu sur vian dorson, klinu viajn krurojn 90-gradojn, tenu viajn genuojn per la manoj, etendu viajn brakojn, levu viajn krurojn kaj streĉu vian kolon. La brakoj kaj kruroj estas etenditaj eksteren kiel eble, la kruroj estas etenditaj kune, la brakoj estas etenditaj en ok figuro, kaj la butikoj estas streĉitaj dum 30 sekundoj.