Burn Belly Fat, How To Lose Weight?

First, insist on running, you can make the legs, especially the buttocks and thighs, become tight, so that the legs become symmetrical.
Second, the combination of sit-ups and push-ups, three groups each night, each group of 15, two groups of cross-doing, this effect is very obvious, to maintain the tightness of the abdomen and the straightness of the waist, two-way extrusion, and then combine Some waist movements are definitely good.
Third, reduce the amount of single food intake, do not overeat every meal, 70% can be recommended, do not eat too fast, take a break in the middle, so that when you eat again, it will not appear too hungry, eat will not Too much.

Pirmiausia reikalaukite bėgimo ir leiskite kojoms, ypač sėdmenims ir šlaunims, įsitempti, kad kojos taptų simetriškos.
Antra, atsisėdimų ir atsispaudimų derinys, trys grupės per naktį, kiekviena 15 grupių, dvi kryžminio darbo grupės, šis poveikis yra labai akivaizdus, norint išlaikyti pilvo sandarumą ir juosmens tiesumą, dvipusis. Išspaudimas ir tada sujungti Kai kurie juosmens judesiai bet kokiu atveju yra geri.
Trečia, sumažinkite kiekvieno suvartojamo maisto kiekį, nevalgykite per daug kiekvieno patiekalo, 70 proc. Galima rekomenduoti, nevalgykite per greitai, padarykite pertrauką viduryje, kad vėl valgant, jis nevalgytų per daug alkanas. Jai nebus per daug.

Pertama, bersungguh-sungguh berlari dan biarkan kaki, terutamanya punggung dan paha, menjadi tegang sehingga kaki menjadi simetris.
Kedua, gabungan sit-up dan push-up, tiga kumpulan setiap malam, setiap kumpulan 15, dua kumpulan cross-do, kesan ini sangat jelas untuk mengekalkan ketegangan perut dan kelurusan pinggang, dua hala Penyemperitan dan kemudian menggabungkan Beberapa pergerakan pinggang adalah baik dalam mana-mana.
Ketiga, mengurangkan jumlah setiap pengambilan makanan, jangan makan lebih banyak makan, 70% boleh dianjurkan, jangan makan terlalu cepat, istirahat di tengah, supaya apabila anda makan lagi, ia tidak makan terlalu lapar Dia tidak akan terlalu banyak.